Diana Gribincea Popa

Manager

Sas Ioan Teodor

Referent așezământ cultural

Țugui Mariana

Referent de specialitate

Sas Lucia Cristina 

Economist

Canja Simona Angela

Rreferent de specialitate

Dodos PÎrvu Alexandru 

Referent

Ștefan Gheorghe

Coregraf

Pop Bogdan Virgil 

Referent

HÎrtopeanu Antonia

Ingrijitor

HÎrtopeanu Marius

Muncitor calificat

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizaționale